Ngành đào tạo

787

Thông tin ngành Quản lý đất đai

1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Mã ngành: 7850103
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Quản lý đất đai
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia