Ngành đào tạo

942

Thông tin ngành Khoa học máy tính

1. Ngành đào tạo: KHOA HỌC MÁY TÍNH
- Mã ngành: 7480101
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Khoa học máy tính
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia