Ngành đào tạo

1285

Thông tin ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh kinh doanh)

1. Ngành đào tạo: NGÔN NGỮ ANH (chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh)
- Mã ngành: 7220201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh)
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia