Ngành đào tạo

855

Thông tin ngành Sư phạm Vật lý

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM VẬT LÝ
- Mã ngành: 7140211
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Vật lý
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia