Hội đồng khoa học

28/08/2011 651

Hội đồng khoa học

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

1

PGS,TS.  Nguyễn Văn Đệ

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS,TS.  Phạm Minh Giản

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

3

TS. Lương Thanh Tân

Quyền Hiệu trưởng

Ủy viên

4

ThS. Võ Thanh Tùng

Giảng viên chính

Ủy viên

5

PGS,TS.  Huỳnh Mộng Tuyền

Giảng viên cao cấp

Ủy viên

6

PGS,TS.  Nguyễn Dương Hoàng

Trưởng chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Toán

Ủy viên

7

PGS,TS.  Trần Quốc Trị

Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên

Ủy viên

8

PGS,TS.  Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng Đào tạo SĐH

Ủy viên

9

ThS. Trần Thanh Liêm

Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp

Ủy viên

10

TS. Huỳnh Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Văn Bản

Trưởng chuyên ngành Giáo dục học

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Văn Dũng

Trưởng khoa Sư phạm Toán - Tin

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Thị Song Thương

Trưởng khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hộ

Ủy viên

14

TS. Phan Ngọc Thạch

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa  Ngoại ngữ

Ủy viên

15

TS. Đỗ Văn Hùng

Giảng viên chính

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Giác Trí

Trưởng khoa Kinh Tế

Ủy viên

17

ThS. Võ Xuân Hùng

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Ủy viên

18

ThS. Nguyễn Văn Hậu

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa GD Thể chất - QP và AN

Ủy viên

19

TS. Trần Thanh Vân

Trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn

Ủy viên

20

TS. Lê Văn Tùng

Trưởng khoa Sư phạm Khoa học xã hội

Ủy viên

21

ThS. Nguyễn Quốc Vũ

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng

Ủy viên

22

ThS. Trần Văn Thọ

Trưởng phòng HC-TH

Ủy viên

23

Cử nhân Nguyễn Minh Dục

Trưởng phòng KH-TC

Ủy viên

24

TS. Phan Trọng Nam

Trưởng phòng KH&CN

Ủy viên

25

ThS. Nguyễn Anh Thư

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

Ủy viên

26

TS. Trương Tấn Đạt

Chủ tịch Hội đồng trường

Ủy viên

27

PGS,TS.  Trần Quang Thái

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên kiêm Thư ký

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia