Thông điệp của Hiệu trưởng

26/10/2011 371

Thông điệp của Hiệu trưởng

Năm học 2019 - 2020, toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, thi đua giảng dạy, học tập và nghiên cứu với chủ đề năm học: “Coi trọng chất lượng, thúc đẩy hợp tác”. Để thực hiện chủ đề này, tôi đề nghị tập thể sư phạm Nhà trường đồng thuận, sáng tạo, trách nhiệm và quyết tâm thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Giữ vững vị thế và tiếp tục nâng cao năng lực của Nhà trường trên tất cả lĩnh vực; đặc biệt đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế.
  2. Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo; thực hiện tự đánh giá các chương trình đào tạo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đánh giá một số chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực quốc tế.
  3. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, kiến tạo hệ sinh thái quản trị đại học hiện đại trong bối cảnh tự chủ đại học.
  4. Không ngừng đẩy mạnh hoạt động phục vụ cộng đồng và truyền thông gắn với quảng bá thương hiệu Nhà trường, song song với việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh.
  5. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho cán bộ giảng viên – sinh viên trong Nhà trường; ươm mầm, kiến tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ phong trào sinh viên khởi nghiệp.
  6. Duy trì việc ưu tiên hợp tác - kết nối với nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và chuyên gia để cùng đồng hành với nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực.


Phó Hiệu trưởng phụ trách

TS.GVC. LƯƠNG THANH TÂN

Góp ý cho DThU

Tham gia