Thông điệp của Hiệu trưởng

26/10/2011 15869

Thông điệp năm học 2022 - 2023 của Hiệu trưởng

Chủ đề năm học 2022-2023 của Trường Đại học Đồng Tháp là “Đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng nhanh” thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm “biến các thách thức thành cơ hội”, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Để đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ năm học, tôi đề nghị tập thể lãnh đạo, quản lý, toàn thể viên chức, nhân viên, sinh viên, học viên của Trường: phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm để cùng nhau thực hiện thắng lợi các định hướng lớn, như sau: 
1. Tiếp tục khai mở và vận dụng hiệu quả bí quyết tự chủ đại học và quản trị đại học tiên tiến.
2. Tận dụng lợi thế Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Đồng Tháp để triển khai đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn, nhanh hơn và với quy mô lớn hơn.
3. Tiếp tục khai thác tiềm năng lớn về khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên của Trường để đẩy mạnh đổi mới hoạt động giáo dục; đồng thời chú trọng hơn nữa hoạt động đổi mới sáng tạo trong nhà trường. 
4. Lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống quản lý nhà trường; đồng thời, tiếp tục khai thác và phát huy lợi thế của trường đại học đa ngành.
5. Phát huy lợi thế và tiềm năng của đội ngũ viên chức và người học của trường (tận tâm, giàu khát vọng, khát khao cống hiến, đồng thuận, nhân văn, nhân ái) để tiếp tục đổi mới và phát triển nhà trường; song hành với việc triển khai các đề án thu hút, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
6. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa chất lượng và văn hóa nhà trường với Triết lý giáo dục “Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập”.
7. Tăng cường hợp tác - kết nối với nhà tuyển dụng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia để cùng đồng hành với Trường trong đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
8. Tích cực tham gia các chương trình, dự án trọng điểm góp phần thực hiện khát vọng Việt Nam phồn vinh - hùng cường - hạnh phúc, góp phần phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
9. Tiếp tục xây dựng nền tảng phát triển của DThU với hồn cốt là “Tinh thần Dong Thap University”. “Tinh thần Dong Thap University” đó là: tâm thế chủ động, không tự bằng lòng với vị thế đang có mà luôn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội mới để có vị thế cao hơn; tạo dựng hệ sinh thái giáo dục DThU với sự năng động, tính học thuật cao, khai phóng, nghĩa tình và ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

                                                                          Hiệu trưởng 

                                                                              TS. Hồ Văn Thống

 

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia