Ngành đào tạo

Tiến sĩ


Thạc sĩ

TTMã ngànhTên ngànhVăn bằng
1 60140114 Quản lý giáo dục Bằng Thạc sĩ
2 60220102 Ngôn ngữ Việt Nam Bằng Thạc sĩ
3 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán Bằng Thạc sĩ
4 60220313 Lịch Sử Việt Nam Bằng Thạc sĩ
5 60440119 Hoá lý thuyết và Hoá lý Bằng Thạc sĩ
6 60140101 Giáo dục Tiểu học Bằng Thạc sĩ

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia