Ngành đào tạo

Tiến sĩ

TTMã ngànhTên ngànhVăn bằng
1 9140114 Quản lý giáo dục Bằng Tiến sĩ

Thạc sĩ

TTMã ngànhTên ngànhVăn bằng
1 8140101 Giáo dục Tiểu học Bằng Thạc sĩ
2 8140114 Quản lý giáo dục Bằng Thạc sĩ
3 8220102 Ngôn ngữ Việt Nam Bằng Thạc sĩ
4 8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán Bằng Thạc sĩ
5 8440119 Hoá lý thuyết và Hoá lý Bằng Thạc sĩ
6 8220313 Lịch Sử Việt Nam Bằng Thạc sĩ
7 8310110 Quản lý kinh tế Bằng Thạc sĩ
8 8440301 Khoa học môi trường Bằng Thạc sĩ
9 8140111 LL&PPDH BM Tiếng Anh Bằng Thạc sĩ
10 8440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Bằng Thạc sĩ
11 8480101 Khoa học máy tính Bằng Thạc sĩ

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia