Ngành đào tạo

Tiến sĩ

TTMã ngànhTên ngànhVăn bằng
1 9140114 Quản lý giáo dục Bằng Tiến sĩ

Thạc sĩ

TTMã ngànhTên ngànhVăn bằng
1 8140101 Giáo dục Tiểu học Bằng Thạc sĩ
2 8140114 Quản lý giáo dục Bằng Thạc sĩ
3 8220102 Ngôn ngữ Việt Nam Bằng Thạc sĩ
4 8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán Bằng Thạc sĩ
5 8440119 Hoá lý thuyết và Hoá lý Bằng Thạc sĩ
6 8220313 Lịch Sử Việt Nam Bằng Thạc sĩ
7 8310110 Quản lý kinh tế Bằng Thạc sĩ
8 8440301 Khoa học môi trường Bằng Thạc sĩ
9 8140111 LL&PPDH BM Tiếng Anh Bằng Thạc sĩ
10 8440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Bằng Thạc sĩ

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia