Ngành đào tạo

993

Thông tin ngành Sư phạm Âm nhạc

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM ÂM NHẠC
- Mã ngành: 7140221
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia