Ngành đào tạo

965

Thông tin ngành Sư phạm Sinh học

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM SINH HỌC
- Mã ngành: 7140213
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Sinh học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia