Ngành đào tạo

990

Thông tin ngành Kế toán

1. Ngành đào tạo: KẾ TOÁN
- Mã ngành: 7340301
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Kế toán
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia