Ngành đào tạo

990

Thông tin ngành Tài chính - Ngân hàng

1. Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
- Mã ngành: 7340201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia