Ngành đào tạo

848

Thông tin ngành Sư phạm Lịch sử

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM LỊCH SỬ
- Mã ngành: 7140218
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Lịch sử
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia