Ngành đào tạo

878

Thông tin ngành Sư phạm Mỹ thuật

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM MỸ THUẬT
- Mã ngành: 7140222
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia