Ngành đào tạo

919

Thông tin ngành Nông học

1. Ngành đào tạo: NÔNG HỌC
- Mã ngành: 7620109
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Nông học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia