Ngành đào tạo

1025

Thông tin ngành Giáo dục Mầm non

1. Ngành đào tạo: GIÁO DỤC MẦM NON
+ Mã ngành: 7140201
+ Trình độ đào tạo: Đại học
+ Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Giáo dục Mầm non
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia