Ngành đào tạo

1039

Thông tin ngành Quản lý văn hóa

1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ VĂN HÓA
- Mã ngành: 7229042
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Quản lý Văn hóa
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia