Ngành đào tạo

2482

Thông tin ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN
- Mã ngành: 7140247
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Khoa học tự nhiên
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia