Ngành đào tạo

2052

Thông tin ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

1. Ngành đào tạo: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
- Mã ngành: 7220201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia