Ngành đào tạo

1956

Thông tin ngành Giáo dục Tiểu học

1. Ngành đào tạo: GIÁO DỤC TIỀU HỌC
+ Mã ngành: 7140202
+ Trình độ đào tạo: Đại học
+ Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Giáo dục Tiểu học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia