Ngành đào tạo

1097

Thông tin ngành Sư phạm Hóa học

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM HÓA HỌC
- Mã ngành: 7140212
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Hóa học
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia