Ngành đào tạo

1079

Thông tin ngành Sư phạm Công nghệ

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ
- Mã ngành: 7140246
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Sư phạm Công nghệ
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia