Ngành đào tạo

1721

Thông tin ngành Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch Tiếng Anh)

1. Ngành đào tạo: NGÔN NGỮ ANH (chuyên ngành Biên - phiên dịch Tiếng Anh)
- Mã ngành: 7220201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Biên phiên dịch Tiếng Anh)
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia