Ngành đào tạo

678

Thông tin ngành Khoa học môi trường

1. Ngành đào tạo: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
- Mã ngành: 7440301
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Khoa học môi trường
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng ThápXEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia