Câu hỏi thường gặp

25/09/2011 1884

Về tín dụng đào tạo

Câu 1: Tín dụng đối với học sinh, sinh viên là gì? Được tổ chức thực hiện theo văn bản nào?

Trả lời: Tín dụng đối với học sinh, sinh viên là việc Nhà nước thực hiện chính sách cho vay hổ trợ để trang trãi một phần chi phí học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

            Tín dụng đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách Xã hội ngày 02 tháng 10 năm 2007.

Câu 2: Đối tượng nào trong học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội?

Trả lời: Căn cứ vào Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thì đối tượng được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội bao gồm:

            1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

            2. Học sinh, sinh viên là con (con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp) của chủ hộ gia đình, thuộc một trong các đối tượng sau:

            - Hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

            - Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

            3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Câu 3: Trong các trường hợp nào thì học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc đối tượng được vay vốn) mà không được vay vốn?

Trả lời: Những học sinh, sinh viên bị các cơ quan xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: Cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Câu 4: Để được vay vốn tín dụng đào tạo học sinh, sinh viên phải có những điều kiện gì?

Trả lời: Căn cứ vào Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên thì đối tượng được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội phải có đủ các điều kiện sau:

            1. Học sinh, sinh viên đang sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

            2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

            3. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có giấy xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

            4. Có đủ hồ sơ theo yêu cầu của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Câu 5: Thời hạn cho vay đối với học sinh, sinh viên được quy định như thế nào?

Trả lời:

            1. Thời hạn cho vay: Là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món tiền đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được tính trong thỏa thuận Khế ước nhận nợ.Thời hạn cho vay bao gồm: Thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

            - Thời hạn phát tiền vay: Là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món tiền vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được nhà trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Trong thời hạn phát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay

            - Thời hạn trả nợ: Là khoảng thời gian tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Người vay và ngân hàng thỏa thuận cụ thể thời hạn trả nợ, tối đa bằng thời hạn phát tiền cho vay.

            2. Trường hợp một hộ gia đình vay vốn cho nhiều học sinh, sinh viên cùng một lúc, nhưng thời hạn ra trường của học sinh, sinh viên khác nhau, thì thời hạn cho vay được xác định theo học sinh, sinh viên có thời gian còn phải theo học tại trường dài nhất.

Câu 6: Mức vốn cho vay hiện nay đối với học sinh, sinh viên quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên thì mức cho vay tối đa là 1.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Câu 7: Đối với học sinh, sinh viên mồ côi thuộc diện được vay thì thủ tục và quy trình cho vay được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời: Đối với học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và thuộc diện được vay thì bản thân học sinh, sinh viên đó làm thủ tục vay trực tiếp không thông qua hộ gia đình, thủ tục để vay như sau:

            1. Hồ sơ cho vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhận nợ kèm Giấy xác nhận của nhà trường (bản chính), giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photo có công chứng).

            2. Quy trình cho vay:

            - Người vay nộp 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi trường đóng trụ sở.

            - Nhận được hồ sơ xin vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội xem xét cho vay, thu hồi nợ (gốc, lãi) và thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia