Câu hỏi thường gặp

25/09/2011 2136

Về học tín chỉ Giáo dục thể chất

Câu hỏi 1: Vì sao sinh viên không chuyên ngành GDTC phải tham gia học tập tại Trung tâm TDTT để thi lấy chứng chỉ GDTC?

Trả lời: Chứng chỉ GDTC là điều kiện bắt buộc để sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Câu hỏi 2: Đối tượng nào phải tham gia học tập để lấy chứng chỉ GDTC?

Trả lời: Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, và Trung cấp chính quy không chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Câu hỏi 3: Hình thức, thời gian và địa điểm đăng kí học chứng chỉ GDTC như thế nào?

Trả lời: Khi Trung tâm TDTT có thông báo chiêu sinh học chứng chỉ GDTC, lớp trưởng hoặc từng sinh viên lên Văn phòng Trung tâm TDTT (tầng 2 nhà LTTDTT) để đăng kí, đóng lệ phí và nhận thời khóa biểu học tập.

Câu hỏi 4: Khi hết hạn đăng kí dự thi mà sinh viên không đăng kí thì có được thi kết thúc học phần không?

Trả lời: Nếu hết hạn đăng kí mà sinh viên không lên đăng kí thì sẽ không được dự kiểm tra kết thúc học phần đó và phải đợi khóa sau để đăng kí học và kiểm tra lại.

Câu hỏi 5: Khi sinh viên đã đăng kí học nhưng không tham gia học ở khóa học đó thì có được bảo lưu học phí sang khóa học sau không?

Trả lời: Sinh viên đã đăng kí học ở khóa nào thì phải tham gia học ở khóa học đó và nếu không học ở khóa học đó thì sẽ không được bảo lưu học phí sang khóa học sau.

Câu hỏi 6: Sinh viên có thể tham gia học ở nhiều CLB được không?

Trả lời: Mỗi sinh viên có thể đăng kí tham gia nhiều Câu lạc bộ nhưng phải đóng học phí đầy đủ cho từng CLB mà mình tham gia.

Câu hỏi 7: Sinh viên có thể đăng kí học từng phần được hay không?

Trả lời: Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học và quản lí kết quả học tập tốt hơn, sinh viên phải đăng kí học 05 học phần liên tục.

Câu hỏi 8: Khi tham gia một CLB mà chưa hoàn thành khóa học, sinh viên muốn chuyển sang CLB khác thì được giải quyết như thế nào?

Trả lời: Khi sinh viên chuyển sang CLB khác, thì những học phần đã học ở CLB cũ không được chuyển sang CLB mới và Trung tâm không hoàn trả lại học phí. Sinh viên phải học lại từ học phần 01 ở CLB mới.

Câu hỏi 9: Mỗi sinh viên phải tham gia học bao nhiêu học phần thì mới được xét cấp chứng chỉ giáo dục thể chất?

Trả lời:

            - Đối với sinh viên hệ Trung cấp chính quy chỉ học 03 học phần. Cả lớp chọn 01 CLB mà lớp mình thích để đăng kí học.

            - Đối với sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy thì phải tham gia học đầy đủ 05 học phần. Sau khi đã học đủ các học phần theo quy định sinh viên sẽ được xét cấp chứng chỉ GDTC căn cừ vào kết quả học tập của các học phần đã học. (Mỗi học phần phải từ 5 điểm trở lên)

Câu hỏi 10: Hiện nay, Trung tâm TDTT có những CLB nào cho sinh viên  tham gia đăng kí học lấy chứng chỉ GDTC?

Trả lời:  Hiện nay, Trung tâm TDTT có các CLB sau đây:

- Bóng đá.

- Bóng chuyền.

- Điền kinh.

- Cầu lông.

- Võ Karatedo.

- Võ Vovinam.

- Khiêu vũ thể thao…

Khi tham gia học những CLB này sinh viên phải học đủ 05 học phần thì mới được dự thi lấy chứng chỉ.

Ngoài ra, sinh viên còn có thể tham gia học ở CLB ngoại khóa Khiêu vũ thể thao và Võ thuật với chương trình giảng dạy nâng cao hơn. Khi tham gia học những CLB ngoại khóa này sinh viên không phải học đủ 05 học phần mà chỉ tham gia học 03 khóa thì sẽ được xét cấp giấy chứng nhận dựa trên kết quả rèn luyện tại CLB  ngọai khóa.

Câu hỏi 11: Sinh viên tham gia học tập tại các CLB có được Trung tâm TDTT trang bị trang phục, dụng cụ học tập hay không?

Trả lời: Sinh viên tham gia học tập tại các CLB phải tự trang bị trang phục, dụng cụ học tập theo quy định của từng CLB mà sinh viên đã đăng kí.

Câu hỏi 12: Sinh viên khuyết tật, hạn chế vận động, không đủ sức khỏe tham gia học các môn GDTC thì có được miễn học chứng chỉ GDTC không?

Trả lời: Sinh viên khuyết tật, hạn chế vận động, không đủ sức khỏe tham gia học các môn GDTC thì phải đăng kí CLB cờ vua do Trung tâm TDTT tổ chức.

Câu hỏi 13: Khi đã hoàn thành 05 học phần hoặc 03 khóa ở CLB ngoại khóa, sinh viên có phải tham gia kì thi cuối khóa để lấy chứng chỉ GDTC được hay không?

Trả lời: Khi đã hoàn thành 05 học phần hoặc 03 khóa ở CLB ngoại khóa, sinh viên không phải tham gia kì thi cuối khóa để lấy chứng chỉ GDTC, sinh viên sẽ được xét cấp chứng chỉ GDTC dựa trên kết quả học tập của các học phần đã học.

Câu hỏi 14: Ngoài thời gian học các lớp tín chỉ GDTC, sinh viên muốn vào nhà thi đấu để tự tập luyện ngoài giờ được không?

Trả lời: Ngoài thời gian học các lớp tín chỉ GDTC, sinh viên muốn vào nhà thi đấu để tự tập luyện ngoài giờ thì phải đăng kí và đóng phí tập luyện theo quy định.XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia