Kỷ niệm 20 Năm thành lập trường (10/01/2003-10/01/2023)

11/12/2022 353

Thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác thơ văn "Đại học Đồng Tháp - Hành trình 20 năm" chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia