Kỷ niệm 20 Năm thành lập trường (10/01/2003-10/01/2023)

11/12/2022 517

Quyết định Về việc khen thưởng cuộc thi Sáng tác thơ văn “Đại học Đồng Tháp - Hành trình 20 năm”, nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2023)
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia