Kỷ niệm 20 Năm thành lập trường (10/01/2003-10/01/2023)

11/12/2022 513

Thông báo về việc công bố giải thưởng cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và sáng tác khẩu hiệu (slogan) chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia