Kỷ niệm 20 Năm thành lập trường (10/01/2003-10/01/2023)

11/12/2022 515

Thông báo Kết quả cuộc thi thiết kế video “Giới thiệu ngành học tôi yêu” lần 2, năm 2022 chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2023)
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia