Học bổng

11/01/2017 1527

Thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2015 - 2016

Sinh viên kiểm tra kết quả xét học bổng khuyến khích học tập của học kì 1 năm học 2015 - 2016:
- Kiểm tra mã số sinh viên
- Họ và tên
- Điểm trung bình TL học kì,...
Nếu có sai sót về các thông tin trên hoặc kết quả xét chưa đúng, liên hệ phản ánh cho thầy Hoàng (chậm nhất đến 15/5/2016).
Ghi chú: Những trường hợp không có sai sót, đại diện nhóm trưởng các lớp tập hợp thông tin số tài khoản của ngân hàng Viettinbank của những sinh viên được nhận học bổng gửi cho thầy Hoàng theo địa chỉ email: lhhoang@dthu.edu.vn
File 
đính kèm: /khoahoahoc/uploads/news/2016_05/hk1-nam-hoc-2015-2016.xls

Sinh viên xem thêm quy định về số tín chỉ tối thiểu để được xét học bổng (Trang 9):/khoahoahoc/uploads/news/2016_05/quy-che-dao-tao-chinh-quy-2015.pdfXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia