Thông báo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Tuyển sinh

24/03/2021 350

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

Hiến pháp năm 2013.

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội.

- Sách hỏi đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026

- Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về "Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
XEM THÊM [Tất cả]

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia