Thông báo


Công văn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Công văn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Thông báo về việc lập hồ sơ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019
Thông báo về việc lập hồ sơ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019
Thông báo tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường" năm học 2018 - 2019
Thông báo tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường" năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15 năm 2018 - 2019
Thông báo về việc tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 15 năm 2018 - 2019
Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo về Sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ
Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo về Sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do ThS Nguyễn Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do ThS Nguyễn Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do TS Ngô Văn Bé làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do TS Ngô Văn Bé làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp
Công văn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 - 2020 của tỉnh An Giang
Công văn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 - 2020 của tỉnh An Giang
Công văn về việc đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao KH&CN năm 2019 - 2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang
Công văn về việc đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao KH&CN năm 2019 - 2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang
Thông báo số 3 về việc triệu tập giảng viên và sinh viên sư phạm năm cuối tham dự hội thảo "Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp" của Trường Đại học Đồng Tháp (KHẨN)
Thông báo số 3 về việc triệu tập giảng viên và sinh viên sư phạm năm cuối tham dự hội thảo "Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp" của Trường Đại học Đồng Tháp (KHẨN)
Thông báo số 2 về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo số 2 về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc phối hợp rà soát thông tin bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018
Thông báo về việc phối hợp rà soát thông tin bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018
Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên trung học cơ sở
Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên trung học cơ sở
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình 562 thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình 562 thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020
Thông báo về việc đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1