Thông báo


Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do ThS Nguyễn Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do ThS Nguyễn Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do TS Ngô Văn Bé làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do TS Ngô Văn Bé làm chủ nhiệm đề tài
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp
Công văn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 - 2020 của tỉnh An Giang
Công văn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 - 2020 của tỉnh An Giang
Công văn về việc đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao KH&CN năm 2019 - 2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang
Công văn về việc đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án chuyển giao KH&CN năm 2019 - 2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang
Thông báo số 3 về việc triệu tập giảng viên và sinh viên sư phạm năm cuối tham dự hội thảo "Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp" của Trường Đại học Đồng Tháp (KHẨN)
Thông báo số 3 về việc triệu tập giảng viên và sinh viên sư phạm năm cuối tham dự hội thảo "Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp" của Trường Đại học Đồng Tháp (KHẨN)
Thông báo số 2 về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo số 2 về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc phối hợp rà soát thông tin bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018
Thông báo về việc phối hợp rà soát thông tin bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018
Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên trung học cơ sở
Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên trung học cơ sở
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình 562 thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình 562 thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020
Thông báo về việc đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chủ trì thực hiện năm học 2017 - 2018
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chủ trì thực hiện năm học 2017 - 2018
Công văn về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo văn bản "Chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học"
Gửi ý kiến đóng góp về phòng Nghiên cứu khoa học trước 17h30 ngày 03/7/2017
Hướng dẫn tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHGD
Hồ sơ gửi về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 7/7/2017
Thông báo về việc thống kê các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017
Các thống kê hoạt động NCKH gửi về Phòng Nghiên cứu khoa học trước 17h ngày 25/5/2017, người nhận: Danh Trung
1