Thông báo


Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên trung học cơ sở
Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên trung học cơ sở
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình 562 thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình 562 thực hiện từ năm 2019
Thông báo về việc đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu trọng điểm của Trường Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020
Thông báo về việc đề xuất các hoạt động KH&CN cấp Cơ sở triển khai thực hiện từ năm học 2019-2020
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chủ trì thực hiện năm học 2017 - 2018
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chủ trì thực hiện năm học 2017 - 2018
Công văn về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo văn bản "Chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học"
Gửi ý kiến đóng góp về phòng Nghiên cứu khoa học trước 17h30 ngày 03/7/2017
Hướng dẫn tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHGD
Hồ sơ gửi về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 7/7/2017
Thông báo về việc thống kê các hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017
Các thống kê hoạt động NCKH gửi về Phòng Nghiên cứu khoa học trước 17h ngày 25/5/2017, người nhận: Danh Trung
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018
Gửi hồ sơ về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 15 tháng 5 năm 2017
Hướng dẫn về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Gửi hồ sơ về phòng Nghiên cứu khoa học trước 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017...
Hội thảo Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng ĐBSCL theo chuẩn Hiệu trưởng
Gửi báo cáo tóm tắt bài viết về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 10 tháng 4 năm 2017...
Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục
Gửi phiếu đề xuất nhiệm vụ về phòng Nghiên cứu khoa học trước 11g30 ngày 08 tháng 4 năm 2017...
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ 2018 và gửi các phiếu về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 07 tháng 4 năm 2017...
Công văn về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trợ lý nghiên cứu khoa học
Báo cáo gửi về phòng Nghiên cứu khoa học trước ngày 05 tháng 4 năm 2017...
Công văn về đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
Đề xuất đặt hàng gửi về phòng Nghiên cứu khoa học trước 17h30 ngày 15 tháng 03 năm 2017...
1