Ngành đào tạo

752

Thông tin ngành Giáo dục Tiểu học (CĐ)

- Ngành đào tạo: GIÁO DỤC TIỀU HỌC
+ Mã ngành: 51140202
+ Trình độ đào tạo: Cao đẳng
+ Loại hình đào tạo: Chính quy
- Tên văn bằng: Cử nhân Giáo dục Tiểu học
- Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
1. Kiến thức
1.1. Biết những vấn đề chung về khoa, nhà trường, ngành, chuyên ngành GDTH và thực tế giáo dục ở tiểu học;
1.2. Hiểu những kiến thức đại cương khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để phục vụ trực tiếp cho các học phần chuyên ngành và hoạt động giáo dục ở tiểu học đáp ứng yêu cầu của ngành;
1.3. Hiểu những kiến thức cơ sở về khoa học chuyên ngành để phục vụ trực tiếp cho các học phần phương pháp dạy học, hoạt động dạy học và giáo dục ở tiểu học đáp ứng yêu cầu của ngành;
1.4. Vận dụng được lí luận và phương pháp dạy học bộ môn, nghiệp vụ sư phạm vào việc lập kế hoạch bài học, tổ chức dạy học các môn học;
1.5. Vận dụng được lí luận cơ bản vào việc tổ chức, giám sát tốt các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh tiểu học;
1.6. Vận dụng được lí luận cơ bản về quản lý để điều hành hoạt động chuyên môn phù hợp với môi trường dạy học và giáo dục ở tiểu học.

2. Kỹ năng
2.1. Thực hiện được các thao tác lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành;
2.2. Thực hiện đúng việc thiết kế các kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, giáo dục và đặc điểm trình độ nhận thức của người học;
2.3. Thực hiện được các thao tác tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và các hoạt động tập thể thông qua dạy học các môn học ở tiểu học;
2.4. Thực hiện đúng việc đánh giá và nghiên cứu, vận dụng vào hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục ở tiểu học;
2.5. Thực hiện được các thao tác phân tích, đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và xác định được những nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh;
2.6. Thực hiện được các thao tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tiểu học, sử dụng một số phần mềm thông dụng để đánh giá kết quả dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học giáo dục;
2.7. Thực hiện được việc thuyết trình, lắng nghe, đàm phán, thuyết phục, hợp tác, chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và người học; Xử lý và giải quyết xung đột trong dạy học, giáo dục, giao tiếp, ứng xử thông thường.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các qui định của ngành và địa phương, của nhà trường; Có trách nhiệm với xã hội, chấp hành kỉ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục học sinh; Có ý thức cộng đồng, tận tình phục vụ nhân dân và học sinh;
3.2. Trau dồi và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, danh dự, uy tín của nhà giáo; Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; Trung thực trong công tác, đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp; 
3.3. Có tình thương yêu học sinh, yêu nghề và gắn bó với nghề, tận tụy với công việc; Có khả năng sư phạm khéo léo, kiên trì và nhẫn nại khi tiếp xúc với học sinh, biết tự kiềm chế, linh hoạt, nhạy cảm, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
4.1. Đồng ý làm việc độc lập hoặc hợp tác làm việc theo nhóm và chấp nhận chịu trách nhiệm với công việc;
4.2. Đồng ý hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện các nhiệm vụ xác định;
4.3. Thường xuyên phân tích, phê phán, tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân;
4.4. Thường xuyên lập kế hoạch điều phối, quản lí các nguồn lực, đánh giá và cải thiện các hoạt động chuyên môn.

5. Cơ hội việc làm của người học sau tốt nghiệp
Học xong chương trình này, người học có khả năng:
5.1. Làm giáo viên dạy các môn học theo quy định; làm công tác chủ nhiệm lớp, Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học công lập, dân lập, tư thục và quốc tế;
5.2. Làm chuyên viên phụ trách về tiểu học ở Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý về giáo dục và đào tạo trong cả nước;
5.3. Làm giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hoặc làm công tác tại cơ sở nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục tiểu học và một số lĩnh vực khác.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia