Ngành đào tạo

722

Thông tin ngành Luật

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Luật của Trường Đại học Đồng Tháp, đảm nhiệm được các vị trí làm việc tại các cơ quan, tổ chức sau:

- Làm việc tại các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, công ty, tổ chức tín dụng,…), công ty/văn phòng luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài thương mại trong và ngoài nước, công ty thừa phát lại.

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước như: UBND, HĐND, các sở, phòng và tương đương, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị-xã hội.

- Tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo ngành luật và một số môn học khác thuộc lĩnh vực tại các cơ sở giáo dục đào tạo; tham gia nghiên cứu khoa học chuyên sâu tại các cơ quan xây dựng pháp luật, thực hành pháp luật, các cơ sở đào tạo đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu.

- Làm việc tại các tổ chức phi Chính phủ, liên Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế khác.XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia