Văn bản cấp trường

16/08/2020 823

Kế hoạch về việc truyền thông, quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia