Văn bản cấp trường

02/04/2024 149

Nghị quyết ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia