Văn bản cấp trường

11/08/2022 1021

Kế hoạch về việc truyền thông, quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia