Văn bản cấp trường

11/07/2022 766

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn định mức thiết bị chuyên dùng tăng cường trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu của Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia