Văn bản cấp trường

12/05/2017 2075

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 96/QĐ-ĐHĐT ngày 13/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp quy định tổ chức dạy và học ngoại ngữ, tin học không chuyên đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia