Văn bản cấp trường

12/05/2017 1299

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 852/QĐ-ĐHĐT ngày 20/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy và quản lý hoạt động đào tạo ngoại ngữ không chuyên
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia