Thông báo


TIN TỪ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


Báo cáo thường niên năm 2019
năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Đồng Tháp xác định chủ đề năm học là: “Coi trọng chất lượng, thúc đẩy hợp tác”
Báo cáo thường niên năm 2018
Năm học 2018 - 2019, toàn thể công chức, viên chức và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, quyết tâm giảng dạy, học tập và nghiên cứu với chủ đề năm học là:"Khát vọng của người học, Nhân hiệu của nhà giáo, Thương hiệu của nhà trường"
Báo cáo thường niên năm 2017
Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2018), 43 năm truyền thống đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2018)

>>Xem tất cả