Ngành đào tạo

29/10/2018 8443

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã số: 7220204

Nắm vững kiến thức và vận dụng phân tích được những hiện tượng thường gặp về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng trong hệ thống ngôn ngữ Trung Quốc, các kiến thức liên quan về hoạt động biên – phiên dịch Trung – Việt và Việt – Trung. Biết nhận xét, đánh giá chất lượng các sản phẩm biên – phiên dịch Trung – Việt và Việt – Trung. Nắm vững những kiến thức về các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc biên – phiên dịch Trung – Việt và Việt – Trung

Văn bằng: Bằng cử nhân

Chương trình Chuẩn đầu ra

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia