Ngành đào tạo

29/10/2018 15435

Sư phạm Hóa học

Mã số: 7140212

Đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (THPT) trình độ đại học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn hoá học và môn khoa học tự nhiên ở Trường THPT; Đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THPT về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu.

Văn bằng: Bằng cử nhân

Chương trình Chuẩn đầu ra

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia