Ngành đào tạo

29/10/2018 4214

Sư phạm Vật lý

Mã số: 7140211

Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Vật lý trình độ Đại học có phẩm chất chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực. Có kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu dạy học môn Vật lý trong chương trình giáo dục trung học phổ thông, có kĩ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển nhân cách học sinh, có kĩ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp.

Văn bằng: Bằng cử nhân

Chương trình Chuẩn đầu ra

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia