Báo cáo thường niên

12/02/2020 318

Báo cáo thường niên năm 2019

Năm học 2019 - 2020, toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, thi đua giảng dạy, học tập và nghiên cứu với chủ đề năm học: “Coi trọng chất lượng, thúc đẩy hợp tác”. Để thực hiện chủ đề này, tôi đề nghị tập thể sư phạm Nhà trường đồng thuận, sáng tạo, trách nhiệm.

Chi tiết trong tập tin kèm theo.
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia