Thông báo

27/12/2018 1898

Thông báo số 2 về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia