Hoạt động hợp tác

21/02/2017 1220

Hoạt động hợp tác quốc tế

Phát triển công tác quan hệ quốc tế là góp phần vào quá trình xây dựng Trường Đại học Đồng Tháp “Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có chất lượng, có uy tín ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, là một trong số trường đại học đào tạo giáo viên chất lượng cao của Việt Nam” . Để đạt được mục tiêu chung đó, Trường Đại học Đồng Tháp luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học trên thế giới.

Trong năm học 2016-2017, chủ đề năm học của Trường Đại học Đồng Tháp là “Nâng cao chất lượng đội ngũ, từng bước quốc tế hóa các hoạt động hợp tác quốc tế”, trong đó “đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế” là một trong năm trong tâm của nhiệm vụ năm học.

Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật mà Trường đã ký kết với các đối tác như:  Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Hà Lan, Nhật Bản, Cộng hòa Séc,...góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học, quảng bá và nâng cao vị thế của Trường.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục duy trì các mối quan hệ hợp tác đã kí kết, đồng thời mở rộng đa dạng hóa các loại hình hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, chủ động tham gia hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế; bồi dưỡng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên; xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực phục vụ cho việc giảng dạy của Trường và phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương; xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế; tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác với các nước thuộc khu vực ASEAN; mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương và khu vực.

CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TẠI ĐÂY


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia