Thông tin tuyển dụng

16/07/2013 536

Kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2013-2014

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ  GD&ĐT ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 2032/UBND-TH ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyết Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo;

Căn cứ nhu cầu giáo viên, nhân viên năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức các trường, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tải file thông tin chi tiết
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia