Tin tức và sự kiện

12/07/2020 23

Trường Đại học Đồng Tháp tăng cường hợp tác với địa phương

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Đoàn công tác đến làm việc tại thị xã Hồng Ngự vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 2020. Đoàn công tác do TS Lương Thanh Tân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn công tác còn có viên chức quản lý của các đơn vị: Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo; Trung tâm Phát triển Kỹ năng nghề nghiệp và Phòng Khoa học và Công nghệ.


Đón tiếp Đoàn công tác có các đồng chí: Đồng chí Lâm Minh Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Hồng Ngự; Đồng chí Đặng Văn Ne - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Ngự và trưởng các ban, ngành chuyên môn của Thị xã Hồng Ngự.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác, đồng chí Đặng Văn Ne rất hoan nghênh tinh thần hợp tác của Nhà trường, mong muốn giữa Nhà trường và địa phương sẽ có hợp tác lâu dài, hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian sắp tới.


Thay mặt Đoàn công tác, TS Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đã giới thiệu khái quát về năng lực và nhu cầu hợp tác của Nhà trường với thị xã Hồng Ngự.


Qua trao đổi, thảo luận Hai Bên đã thống nhất ký thỏa thuận hợp tác trên 02 lĩnh vực chủ yếu:

1. Về đào tạo nguồn nhân lực: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức thị xã Hồng Ngự; Tiếp nhận sinh viên, học viên của Trường Đại học Đồng Tháp về thực tập tốt nghiệp tại địa phương; Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của thị xã Hồng Ngự theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hai Bên cùng tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ kỹ thuật của Hai Bên cùng trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn; Trường Đại học Đồng Tháp cung cấp các chuyên gia tham gia tư vấn, xác định, giải quyết các vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hồng Ngự.

2. Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Trường Đại học Đồng Tháp chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cho thị xã Hồng Ngự trong lĩnh vực: Nuôi trồng thủy sản; Bảo vệ môi trường và Quản lý đất đai; Hai Bên cùng phối hợp và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển của thị xã Hồng Ngự và năng lực của Trường Đại học Đồng Tháp; Hai Bên tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, các đơn vị trực thuộc cùng đề xuất và tham gia thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp nhằm giải quyết các vấn đề thiết thực của địa phương; Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Ngự khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Đồng Tháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Hai Bên cùng cam kết sẽ bố trí nguồn kinh phí đã được phân bổ, nguồn thu hợp pháp để triển khai có hiệu quả các nội dung đã cam kết. Đồng thời, cùng có biện pháp tích cực, hiệu quả và khai thác nguồn vốn sẵn có để đầu tư cho các hoạt động đã cam kết như: Vốn đầu tư của doanh nghiệp, các dự án hợp tác quốc tế, các chương trình khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai Bên đã thống nhất phân công đơn vị đầu mối giúp Nhà trường và Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Ngự xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết. Trường Đại học Đồng Tháp đã giao Phòng Khoa học và Công nghệ, còn Ủy ban Nhân thị xã Hồng Ngự giao Văn phòng làm đơn vị đầu mối. Định kỳ 01 năm một lần, Hai Bên sẽ đánh giá tình hình thực hiện nội dung đã cam kết và thống nhất kế hoạch cụ thể cho thời gian tiếp theo


Tác giả: Nguyên KhôiXEM THÊM [Tất cả]


Góp ý cho DThU

Tham gia