Tin tức và sự kiện

09/07/2024 314

Kỳ họp lần thứ 21, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/7/2024, Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 21, đây là phiên họp thường kỳ lần thứ ba năm 2024.

I. Phần 1: Công tác nhân sự

Công bố quyết định về việc công nhận thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tặng hoa chúc mừng cho thành viên Hội đồng trường mới công nhận.

Ông Đào Hồng Cường - Vụ Phó Vụ Pháp chế, thừa ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định công nhận thành viên Hội đồng trường mới công nhận
TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tặng hoa chúc mừng cho thành viên Hội đồng trường

II. Phần 2: Xem xét, cho chủ trương các nội dung trình kỳ họp

TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, dự phiên họp có sự tham gia của các thành viên trong và ngoài trường.

Tại kỳ họp, Hội đồng trường đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của các kỳ họp trước về những nội dung như: mở mã ngành đào tạo trình độ đại học; chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa, đề án sử dụng tài sản công; xác định phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2024; kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024; chủ trương phát triển phân hiệu Trường Đại học Đồng Tháp tại Tây Ninh.

Hội đồng trường xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường trong thời gian tới.

Hội đồng trường đã thống nhất điều chuyển ngành đào tạo, đổi tên khoa đào tạo và đổi tên, bổ sung bộ môn.

Các thành viên Hội đồng trường thảo luận tại Kỳ họp

          Hội đồng trường đã thảo luận và biểu quyết tại Kỳ họp lần thứ 21 về điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm và Khung số lượng người làm việc theo vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, trao đổi và cho ý kiến về về chính sách ưu đãi học phí, chi trả sinh hoạt phí theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp tại Tờ trình số 2425/TTr-ĐHĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp

Bên cạnh đó, Hội đồng trường đã thống nhất cho chủ trương bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024 cấp Trường; cho chủ trương thực hiện các Dự án lớn; bổ sung dự toán chi tiền lương, tiền công, các khoản trích theo lương và thu nhập tăng thêm năm 2024; thống nhất báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi hoạt động sự nghiệp, dịch vụ 06 tháng đầu năm 2024.

Về mở mã ngành đào tạo, thành viên Hội đồng trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán), các ngành đào tạo (Toán học, Hóa học, Giáo dục học (Giáo dục thể chất) trình độ thạc sĩ, ngành đào tạo (Công nghệ giáo dục, Truyền thông đa phương tiện) trình độ đại học.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các thành viên Hội đồng trường cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường, kế hoạch giám sát và thay thế, bổ sung các Ban thuộc Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng trường giao cho Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Hội đồng trường theo quy chế hoạt động.

Tin: Ngọc Phú

Ảnh: Hoàng Long



XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia